HODNOCENÍ

Jak ohodnotit vltavín

 

Investiční Vltavíny, hodnocení kvality a ceny

Dnes je velmi populární investování do zlata, diamantů, drahých kamenů a dnes již také do vltavínů. Většímu investování do vltavínů, však až do dneška bránilo především to, že nebylo jasné, jak určovat kvalitu vltavínů a tím i jeho tržní a investiční cenu. Cena vltavínů se povětšinou určovala jen podle váhy a podle blíže nespecifikovaného odhadu kvality, kterou si každý vysvětloval podle svého, což bylo velmi nepřesné. Nedalo mi to a tak jsem pro Vás vymyslel systém, který pomocí dvou tabulek umožňuje kvalifikovaně určit cenu jakéhokoliv vltavínu.

Abychom se sjednotili v posouzení kvality kamenů, je tu tabulka č.1 - HODNOCENÍ KVALITY VLTAVÍNŮ, (bohužel jak víte, vltavín má mnoho rozlišovacích parametrů a proto je nebylo možné všechny v tabulce stoprocentně zohlednit).

Aby hodnocení kvality vltavínů mělo nadčasový význam, tak tabulka č.1 přiřazuje k hodnocenému vltavínu až čtyři označení kvality a za každé toto označení obdrží kámen dle tabulky příslušný index ceny - zkratka IC. Index později slouží k vypočtení konečné tržní ceny vltavínu. Tabulka č.2 - OBVYKLÁ CENA ZA 1g PODLE VÁHY VLTAVÍNU již pracuje s aktuální základní cenou vltavínu. Dá se předpokládat, že ceny kamenů budou s postupem času stoupat a proto budu tabulku každoročně aktualizovat.

Konečnou tržní cenu vltavínu vypočítáme tak, že obvyklou cenu vltavínu vypočtenou z tabulky č.2 a vynásobíme IC (idexem ceny) zjištěným z tabulky č.1.

Aby, jste snáze pochopili jak postupovat, tak vám jako příklad uvádím tento vltavín - VLTAVÍN 15.94 g- lok. Dobrkovská Lhotka - Parýz (55 x 30 x 14mm).

 

 

Nejprve si oceňovaný kámen dobře prohlédneme, a pak vltavín posoudíme podle tabulky č.1. HODNOCENÍ KVALITY VLTAVÍNŮ:

 • POŠKOZENÍ
  vltavín je bez poškození a to i při prozkoumání lupou, tak mu přísluší označení AA, a určíme nejvyšší možnou hodnotu IC (index ceny) 1,8
 • SKULPTACE
  ta je hrubá typická pro Parýz, takže Mimořádná, zapíšeme 1, určíme IC 1,2
 • TVAR a RARITY
  jedná se o Celotvar kapka a navíc o ceněnou lokalitu tak zapíšeme ++, IC je 1
 • SBÍRKOVÝ či MIMOŘÁDNÝ
  kámen je Mimořádný, poznačíme si!!, hodnotu IC určíme 1,2

Konečné hodnocení kvality tohoto vltavínu je AA1++!! Pak sečteme jednotlivé IC (1,8+1,2+1+1,2) celkový výsledek je IC 5,2.

Dále, podle tabulky č. 2 OBVYKLÁ CENA ZA 1g PODLE VÁHY VLTAVÍNU zjistíme obvyklou cenu kamene 15.94 g x 110 Kč = 1.753 Kč.

A nakonec obvyklou cenu 1.753 Kč násobíme zjištěným celkovým indexem ceny IC 5,2 (1753 x 5,2= 9.115) výsledná tržní cena našeho vltavínu je 9.115 Kč.

Jak je vidět, jedná se o velmi kvalitní vltavín a bezesporu je vhodný i jako investice. Hodnota našeho vltavínu je možná vyšší, ale pro mnoho sběratelů je akceptovatelná. Jeho koupě se jako investice vyplatí vždy, když ho koupíte 20% pod vypočtenou hodnotou 9.115 Kč. Navíc je do budoucna vysoce pravděpodobné, že cena vltavínů bude i nadále stoupat a je pro to hned několik důvodů. Odhaduje se, dle Wikipedie, že celkový počet všech vltavínů je jen 20 milionů kusů, o průměrné hmotnosti jednoho kamene 6,7 g. To se zdá hodně, když se ale zaměříme jen na investiční vltavíny o velikosti nad 20g a s označením minimálně AA1++!! tak, jich není více než 20 000. kusů. Další faktor pro zvýšení ceny je i to, že většina vltavínových lokalit je již z 90% vytěžena a další lokality nejsou a z největší pravděpodobností ani nebudou. Cena vltavínů je ovlivněna také celosvětovou inflační politikou a dalšími ekonomickými vlivy, proto je nanejvýš reálné, že náš vltavín bude za 20 let mít dvojnásobnou hodnotu.

Nevíte si rady s výpočtem hodnocení vltavínu?

KONTAKTUJTE MĚ

pomocí e-mailu nebo telefonicky. Nabízím Vám odborné nacenění Vašeho vltavínu nebo celé sbírky

Věděli jste, že

vltavíny přiletěly do Čech z Bavorska vzduchem?